top of page
Terapie Cesta

Cesta

Cesta-Brandon-Bays.png

Cesta je jednou z  nejúčinnějších a nejúspěšnějších seberozvojových přístupů dneška. Je to metoda zaměřená na léčbu emočních bloků a problémů z nich plynoucích a hledání nových a zdravých cest jak žít. Už i západní medicína začíná připouštět a vážně zkoumat to, co Brandon Bays říká už dávno. Totiž že emoční bloky a nevyřešená traumata vznikající už od nejútlejšího dětství, jsou prvotní příčinou obrovského množství našich problémů ve všech rovinách našeho bytí - psychické, mentální, vztahové i fyzické. Cesta má dnes rostoucí oporu v tzv. nové biologii. Byť už i tradiční věda se obrací s rostoucím zájmem k dosud opomíjenému vesmíru emočního života člověka.  

Zjednodušeně řečeno se ve chvíli, kdy člověk prožívá silnou emoci, kterou se nepodaří přímo v tu chvíli zdravým způsobem vyřešit, tento prožitek uzavře uvnitř těla. Může to být strach, panika, agrese nebo cokoliv jiného. Pokud není tato emoce prožita a vyřešena, organizmus ji jakoby zaklopí, prudce ji uzavře a uloží do nejhlubších úrovní těla na buněčné úrovni. Tato emoce tedy nikam nezmizí, je jen ukryta a trvale, byť nenápadně a pomalu, působí na organizmus člověka, a způsob jakým prožívá svět a tvoří si své názory na život.

„Nevyjádřené emoce nikdy nezemřou. Jsou pohřbeny zaživa a vyjdou na povrch později ošklivějšími způsoby.“

                                       Sigmund Freud

Už jako malinké děti se učíme, že existují "dobré" a "špatné" emoce. Je špatné se vztekat, brečet, být agresivní..... Místo abychom se učili své emoce znát a chápat, jsou nám často odpírané. "Silný kluk nepláče" nebo "Buď hodná holčička" jsou běžné a vlastně v dobrém úmyslu užívané věty.

 

V těle však v těchto chvílích probíhají zcela reálné biochemické procesy, které blokují buněčné receptory. Pokud nejsou emoce vyřešené zdravým způsobem a místo toho jsou potlačeny, přestává fungovat kvůli blokovaným receptorům mezibuněčná komunikace a začíná se narušovat zdravá a přirozená funkce organismu. Problémy pak postupně v průběhu života rostou a my nemáme tušení, jak vznikly zdravotní problémy, které se naplno projeví často až po desítkách let.

Cesta nabízí jednoduché, jemné a přitom účinné nástroje, díky kterým se dostáváme tam, kde vznikl problém. Tím, že ho můžeme poznat a pochopit, je nám umožněno ho vyřešit, čímž může dojít k léčení na nejhlubší buněčné úrovni. Když je blokáda uvolněna,

Camino-de-Santiago.jpg

mohou nastartovat léčebné procesy, které se projevují na emoční, psychické i fyzické rovině. Zároveň díky Cestě s každým dalším procesem známe lépe sami sebe, chápeme, proč je náš život takový jaký je. Poznáváme tedy sami sebe, učíme se naslouchat svým pocitům i svému tělu a nastupujeme na cestu opravdového a hlubokého léčení nejen konkrétního problému, ale celého svého života.

S čím může pomoci Cesta:

  • Zdravotní problémy chronické i akutní. Chronické odhalováním prvotních příčin potíží, které se už projevují i v tělesné rovině. U akutních problémů pak prací s traumaty a stresy, které při akutních potížích vznikají

  • Emoční nevyrovnanost, stres, podrážděnost, vztek, agrese a další projevy emoční nevyváženosti

  • Psychické potíže včetně stavu vyhoření či depresivních poruch

  • Vztahy v rodině, na pracovišti a v neposlední řadě vztah každého k sobě samému

  • Poznání důvodů, proč se nám některé věci v životě nedaří, ať už se trápíme s penězi, nedostatkem sebedůvěry nebo třeba pocity nepochopení, ztráty životního směru či smyslu

  • Cesta je úžasný a mocný spojenec na cestě k duchovnímu růstu, nalezení svého já, životu v lásce a hojnosti

  • Výchova dětí a potíže, které jsou v dnešní době dětem běžně diagnostikované, např. hyperaktivita, ADHD.....

Arunachala.jpg

Cesta učí, že tělo je ukazatelem stavu našeho vnitřního já. Tělo nám nikdy nelže a když nás trápí nemoc a bolest, znamená to, že je nejvyšší čas začít věci řešit. Cesta nabízí prozkoumání a poznání sama sebe, které vede k uzdravení na mnoha úrovních našeho bytí.

 

Uzdravené emoční bloky vedou k plnému a zdravému prožívání všeho, co nám život přináší. Můžeme se těšit ze všeho krásného a zdravě a otevřeně zpracovávat to těžké.

 

Odblokování starých bolestí nám dále umožňuje uzdravit a osvobodit svou mysl, která už se nemusí tolik trápit stresy a těžkostmi života a může se soustředit na práci, která byla nám lidem dána.

A konečně se může uzdravit i tělo, protože vyčištěním starých bolestí jsme umožnili tělu nastartovat samoléčebné procesy, může znovu proudit životodárná energie. Poznáním procesů, které v nás probíhají také máme možnost pochopit, jak důležité je se o tělo, mysl i emoce dobře starat, abychom byli zdraví a šťastní.

Cesta nám tedy umožňuje vrátit se sami k sobě, stát se doslova hrdiny svých vlastních životů. Dává nám zpět odpovědnost za vlastní život a zároveň nástroj tuto výzvu zvládnout. Skrze krátké chvíle bolesti a strachu se můžeme vydat na cestu ke zdraví a svobodě a také lásce k sobě, ostatním lidem i životu. Můžeme zažívat sami sebe jako bytosti na vlastní cestě, s láskou a radostí, s vědomím, že životní výzvy jsou tu od toho, abychom se učili a rostli.

bottom of page